dimecres, de desembre 24, 2008

Revisions bibliogràfiques

1405 Resposta a errors mèdics seriosos en l'atenció primària - conseqüències pels metges involucrats: anàlisi de 75 casos a Alemanya
http://www.gencat.net/ics/professionals/recull/bibliografic/2008_4/1405.htm

Fisseni G, Pentzek M and Abholz H-H. Responding to serious medical error in general practice-consequences for the GPs involved: analysis of 75 cases from Germany. Family Practice 2008; 25:9-13.


Objectiu. Records dels metges de primària sobre els errors de tractament més seriosos de la seva carrera i les seves conseqüències. Hi influeix qui va contribuir a l'error o a la seva descoberta o divulgació?

Disseny. Qüestionaris anònims sobre "els 3 errors mèdics més seriosos de la teva carrera com a metge de primària". Es va facilitar als metges que participaven en l'estudi una definició operacional d'error mèdic seriós. Els metges van utilitzar una tècnica especial per recordar errors seriosos utilitzant associacions amb els malalts. El mètode per recordar i el qüestionari semiestructurat de 25 paràmetres utilitzat va ser provat prèviament pels autors. Els paràmetres van ser analitzats de manera quantitativa i mitjançant anàlisi qualitativa de contingut.

Emplaçament. Centres d'atenció primària de la regió nord del Rin d'Alemanya: 32 metges de primària van informar sobre 75 dels seus errors mèdics més seriosos.

Resultats. A més de la meitat dels casos analitzats, altres persones van contribuir considerablement als errors dels metges de primària. Molts dels errors van ser descoberts i divulgats als malalts pels metges de primària: ja sigui pels metges involucrats o per col·legues. Molts dels metges involucrats van sofrir una pèrdua de la seva reputació i de malalts. De totes maneres, més pacients van romandre amb els seus metges que no pas els van deixar, depenent de qui va contribuir a l'error, qui el va descobrir i de qui va informar el malalt.

Conclusions. La majoria de malalts van mantenir la confiança amb els seus metges de primària després d'un error mèdic seriós, sobretot si el metge no va ser l'únic que va contribuir a l'error i si el metge va participar activament en la descoberta i divulgació de l'error.

Font de finançament. No hi consta.

Conflicte d'interessos. Cap de declarat.

Comentari crític. A molts professionals els amoïna que el fet d'admetre haver comès un error els produeixi una pèrdua de prestigi entre els col·legues i els seus malalts. Aquest estudi explica que, si bé això és cert, l'impacte és menor si els metges involucrats estan oberts a les crítiques i juguen un paper actiu en el descobriment i informació de l'error als pacients afectats.

En alguns països europeus com és el cas d'alemanya i el Regne Unit s'estan implantant sistemes per informar anònimament i aprendre dels errors mèdics seriosos. És important que la professió mèdica prengui mesures, individualment o organitzativa, per evitar errors mèdics. També és important que els professionals responguin adequadament a aquests errors i rebin els suport psicològic que necessiten.


Revisor
Josep Vidal
EAP Alt Berguedà