dimecres, de desembre 24, 2008

Revisions bibliogràfiques

1429 Sobretractament amb corticoides inhalats i problemes amb el diagnòstic a l'atenció primària
http://www.gencat.net/ics/professionals/recull/bibliografic/2008_7/1429.htm

AAEM Lucas, FWJM Smeenk, IJ Smeele and CP van Schayck. Overtreatment with inhaled corticosteroids and diagnostic problems in primary care patients, an exploratory study. Family Practice 2008;25(2):86-91.


Introducció. És àmpliament conegut que molts malalts amb asma o malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) estan infradiagnosticats i infratractats, però és menys conegut el possible excés diagnòstic i subseqüent sobretractament amb corticoides inhalats.

Objectius. Aquest estudi investiga com n'és d'habitual que els corticoides inhalats es prescriguin sense estar indicats i com n'és d'important el problema de diagnòstic causat per la inadequada prescripció i ús dels corticoides inhalats.
Mètodes. S'hi van incloure tots els pacients referits a un centre de diagnòstic d'atenció primària durant 6 mesos que utilitzaven corticoides inhalats sense una indicació clara. Els seus metges de família van ser preguntats sobre les raons per prescriure corticoides inhalats. Si no es podia arribar a un diagnòstic clar, es demanava als seus metges de família que aturessin els corticoides inhalats i que fessin una espirometria després d'un període d'almenys 3 mesos sense prendre corticoides. Després d'1 any, l'ús de corticoides inhalats era avaluat i el diagnòstic restablert.

Resultats. De tots els malalts referits (2.271), 1.171 utilitzaven corticoides inhalats, 505 (30 %) sense una indicació clara. Després d'1 any, els resultats finals indicaren que un 11 % dels malalts que originàriament utilitzaven corticoides inhalats no en tenien una indicació clara i per tant van deixar de prendre'ls. Per a un 15 %, les raons per prendre corticoides inhalats van continuar essent poc clares.

Conclusions. El sobretractament amb corticoides inhalats sembla considerable en l'atenció primària, cosa que etiqueta falsament malalts com a asmàtics i genera costos innecessaris i possibles efectes secundaris. Els metges de família han de ser més conscients de la necessitat de tenir un diagnòstic adequat abans de prescriure corticoides inhalats. El sobretractament amb corticoides inhalats a l'atenció primària es pot disminuir donant suport als metges de família en els processos de diagnòstic i en les preses de decisions.

Font de finançament. "Partners in Care Solutions", una iniciativa de la Institució de Recerca Caphri, Pfizer Inc i Boehringer Ingelheim Inc.

Conflicte d'interessos. Cap de declarat.

Comentari crític. A causa de la major preocupació que des de fa un temps s'està donant per tal de diagnosticar ràpidament l'asma i l'MPOC és temptador començar medicació amb corticoides inhalats si els malalts es presenten a la consulta amb símptomes bronquials sense confirmar el diagnòstic amb una espirometria. Una vegada els malalts són etiquetats com a asmàtics o amb MPOC és difícil de treure aquesta etiqueta.Tot i que és evident que no s'ha de donar i continuar una medicació sense tenir un diagnòstic clar, l'estudi mostra que la meitat dels metges de família a qui es va demanar el motiu pel qual havien prescrit corticoides inhalats no en sabien donar la raó. Sembla oportú que si hi ha dubtes sobre si estem davant d'asma /MPOC aturem els corticoides inhalats i fem una espirometria per tal de revaluar el diagnòstic.


Revisor
Josep Vidal
EAP Alt Berguedà